O nasMiło jest nam Państwa poinformować, że w dniu 11 września 2015 roku powołany został w Łomży Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa I Higieny Pracy.

Lokalizacja Oddziału Łomża ul. Adama Mickiewicza 29 w budynku PW KABO

Jesteśmy organizacja społeczną. Realizujemy cele statutowe przy wykorzystaniu społecznej pracy naszych członków.

Najważniejsze informacje o Stowarzyszeniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP jest organizacją branżową zrzeszającą i reprezentującą osoby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 

Misją Stowarzyszenia jest:

Tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych

warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy

 

OSPSBHP powstało w 1993 roku i obecnie realizuje swoje cele poprzez 38 oddziałów w całym kraju.

Więcej informacji na stronie: http://www.ospsbhp.pl/

Nasze Oddziały: http://ospsbhp.pl/oddzialy#10

Satut OSPSBHP: /Files/51/statut_08122017.pdf

FB:  https://www.facebook.com/ospsbhp.lomza/