Zapraszamy na szkolenie

Seminarium nt. diagnostyki profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu w środowisku pracy.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Łomży zaprasza do udziału w seminarium nt. diagnostyki
i profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu w środowisku pracy, z udziałem prelegentów z PFIZER Polska sp. z o.o.
Seminarium odbędzie się w dniu 22.09.2021r. początek godz. 13:00 w formie:
- zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM
- stacjonarnej - lokalizacja uzależniona od ilości zgłoszeń.

Kontakt - zgłoszenia: 

lomza@ospsbhp.pl
tel. 501 826 494; 505 303 793