Zapraszamy na seminarium

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Łomży zaprasza do udziału w seminarium nt. „Diagnostyki i profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu w środowisku pracy”, z udziałem prelegentów z PFIZER Polska sp. z o. o.


Link do seminarium: https://zoom.us/j/99194261303?pwd=V0REY2NmQjc2STk4RjRUVlcxUm5wQT09