Kontakt i dane Oddziału

18-400 Łomża, 

ul. Krzywe Koło 9

Adres korespondencyjny:

18-400 Łomża, 

ul. Adama Mickiewicza 29

 

lomza@ospsbhp.pl 

https://www.facebook.com/ospsbhp.lomza/