Kontakt i dane Oddziału

18-400 Łomża, 

ul. Adama Mickiewicza 29

 

Zapraszamy w godz. 9:00 - 17:00

 

 

lomza@ospsbhp.pl 

https://www.facebook.com/ospsbhp.lomza/