Kontakt

Oddział w Łomży 

18-400 Łomża 

Ul. Krzywe Koło 9 

lomza@ospsbhp.pl 

http://lomza.ospsbhp.pl/