Pierwsze zebranie członków OSPS BHP Oddział w Łomży

2015-11-06

Chcielibyśmy zaprosić do uczestnictwa w planowanych działaniach naszego Oddziału Stowarzyszenia mających na celu promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracodawców, pracowników oraz rolników.

Pragniemy zaprosić do uczestnictwa w pierwszym zebraniu członków naszego Oddziału w dniu 26 listopada 2015 roku, które rozpocznie się o godzinie 14:00. Tematem zebrania będzie „Działania na rzecz bezpieczeństwa pracy w zakładzie".

Szczegółowy program obejmuje:

  • 14:00 - 14:15 - Powitanie uczestników,
  • 14:15 - 14:45 - Realizacja misji i celów statutowych oraz plany Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - Wiceprezes Zarządu Głównego OSPS BHP dr Józef Witczak, 
  • 14:45 - 15:30 - Program dofinansowania przedsiębiorstw - bezzwrotne wsparcie finansowe - przedstawiciel ZUS Oddział W Białymstoku, 
  • 15:30 - 17:30 - Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - mgr Agnieszka Szczygielska, z-ca kierownika Ośrodka Promocji, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,
  • 17:30 - 18:00 Wnioski i dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu.